Polityka prywatności

1. Zasady ogólne

Niniejsza witryna internetowa zwana dalej „stroną” została utworzona przez firmę Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.i jest jej własnością. Spółka może w każdym momencie, według swojego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z warunków korzystania z witryny oraz zaktualizować zawartość strony. Zaprzestanie prowadzenia strony i wprowadzenie zmiany jest możliwe w każdym czasie bez powiadamiania o tym fakcie.
Korzystając z witryny i zawartych na niej materiałów użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z witryny zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Każdorazowo, gdy użytkownik przesyła dane korzystając z formularza kontaktowego, wyraża zgodę na ich zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Spółkę do prawidłowej obsługi zapytania, w tym późniejszego utrzymania komunikacji z użytkownikiem. Obejmuje to również okresowe przesyłanie materiałów o charakterze reklamowo-informacyjnym, z usługi której użytkownik może aczkolwiek w każdej chwili zrezygnować przesyłając odpowiednią informację.


2. Korzystanie z witryny

Witryna i zawarte na niej informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Przed dokonaniem zakupu lub skorzystaniem z usługi niezbędne jest skontaktowanie się z pracownikiem Spółki.  Dokładamy najwyższej staranności, aby publikowane informacje były w pełni aktualne oraz okresowo dokonujemy ich weryfikacji dlatego informacje te uznawane są za prawidłowe aczkolwiek mogą zawierać błędy lub niedokładności.


3. Wyłączenie odpowiedzialności.

Spółka stosuje najnowsze zabezpieczenia i dokłada wszelkich starań aby funkcje i aplikacje zawarte w witrynie były wolne od wad lub szkodliwych elementów, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności umownej, cywilnej, karnej oraz żadnej innej z tytułu powstania szkody związanej z korzystaniem z witryny i dostępem do niej, w szczególności:

- zgodność treści z aktualnym stanem prawnym ze względu na jego nieustający proces nowelizacyjny,

- bezawaryjność i bezbłędność działania witryny,

- wady techniczne, elektroniczne i im podobne występujące przy korzystaniu z witryny,

- skutki kopiowania przez użytkownika z witryny jakichkolwiek materiałów,

- złamanie zabezpieczeń przez strony trzecie i wyrządzone tym samym szkody.


4. Odnośniki do stron trzecich

Nasza strona zawiera odnośniki do stron internetowych stron trzecich, na zawartość których Spółka nie ma wpływu. Dlatego użytkownik korzysta z odnośników do innych stron internetowych na własną odpowiedzialność. Spółka nie odpowiada za treść, dokładność, aktualność i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy jak również skutki podawania danych osobowych przez użytkownika na tych stronach ponieważ przetwarzanie danych podlega regułom zawartym na tamtej stronie.


5. Przetwarzanie danych osobowych

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe przesłane przez użytkownika wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań i utrzymania kontaktu z użytkownikiem, w tym przesyłania materiałów o charakterze informacyjno-reklamowych jak również poprawy funkcjonowania strony internetowej.
Wypełniając formularz kontaktowy użytkownik przekazuje swoje dane, które są przetwarzane w celu umożliwienia:

- odpowiedzi na uwagi lub zapytanie,

- obsługi prośby o informacje na temat produktów,

- monitorowania i poprawy usług Spółki.

Przekazywane Spółce dane osobowe nie są udostępniane, współdzielone i przekazywane stronom trzecim. Wyjątkiem jest przekazanie danych na wyraźne życzenie użytkownika oraz w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów prawnych, w tym procesów sądowych i postępowań karnych.
Użytkownik strony może w każdej chwili sprawdzić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, które zostały przekazane Spółce kontaktując się z nami drogą mailową info@heisslufttechnik.pl lub przesyłając odpowiednią informację drogą pocztową na adres Spółki podany w zakładce „kontakt”.
W dowolnym momencie użytkownik może również złożyć dyspozycję wykorzystywania danych osobowych wyłącznie do obsługi bieżących zleceń i zamówień z wykluczeniem okresowego przesyłania przez Spółkę materiałów informacyjnych o charakterze reklamowo-informacyjnym.
Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkownika, należy pamiętać, że transmisja danych w intrenecie nie jest całkowicie bezpieczna. Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. nie odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa dokonane przez strony trzecie lub „złośliwe” oprogramowanie.


6. Prawo autorskie

Informacje, obrazy, pliki, sposób ich prezentacji oraz wygląd witryny podlegają prawom autorskim Spółki. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób informacji i materiałów zawartych w witrynie jest zabronione.


7. Znaki towarowe

Znaki towarowe, serwisowe i loga znajdujące się w witrynie stanowią własność Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.


8. Klauzule końcowe

Warunki niniejsze podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym we wszelkich sporach związanych z niniejszymi warunkami jest sąd powszechny siedziby Spółki. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okazało się niemożliwe do realizacji lub sprzeczne z prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.